Från och med den 15 februari 2021 har reglerna för att skicka handlingar för att ta emot turistboende ändrats och du måste personligen åka till din bostadsorts bostad för att skicka handlingarna.

Om du vill förlänga din vistelse i Turkiet måste du ansöka online om vistelse 60 dagar innan din vistelse slutar eller generellt innan din vistelse slutar online Registrera dig.
e –ikamet.goc.gov.t

Det bör noteras att innan du kan ansöka om förlängning av din vistelse på sajten måste du ha din personliga adress och telefonnummer. Om adress och telefonnummer inte finns registrerade i ditt namn är det möjligt att din ansökan om uppehållstillstånd avslås.

Om din adress, telefonnummer, civilstånd, namn och efternamn ändras i ditt pass ska du meddela Migrationsverket inom 20 arbetsdagar.

Ta med dig ditt pass tillsammans med informationen om ditt uppehållstillstånd.

Om du har förlorat din hemvistinformation, meddela din stads immigrationskontor så snart som möjligt.

Utöver hyresavtalet krävs andra handlingar för att ta emot Asaleh turistboende
Såsom kopia av dokument - ägare, befolkning, elräkningsregistrering eller andra räkningar

Logo footer Logo footer