Endringer i lover om tyrkisk statsborgerskap: Ved å kjøpe en eiendom verdt minst 400 tusen dollar i Tyrkia, kan du få statsborgerskap i dette landet, men det er gjort små endringer i reglene for å få statsborgerskap i dette landet. Beløpet som kreves for å kjøpe en eiendom er 400 000 dollar, og hovedendringen er at ved å kjøpe en eiendom verdt 800 000 dollar kan man ikke få statsborgerskap for to familier, med andre ord, ved å kjøpe en eiendom over 400 000 dollar kan bare én familie få statsborgerskap. Disse endringene vil gjelde fra begynnelsen av 2023.

Logo footer Logo footer