Tips om hvordan selge eiendom kjøpt av utlendinger i Tyrkia:
1. Enhver utlending i Tyrkia kan selge sitt kjøpte hus til hvilken som helst pris han vil, og prisen er kun for kjøper og selger.
2. Utlendinger kan selge huset for salg til hvem som helst, enten det er utenlandsk eller tyrkisk, til enhver pris etter avtale med kjøper.
3. Prisen som er oppført i dokumentet på salgstidspunktet kan ikke være lavere enn prisen på eiendommen i området som meddelt av den statlige sakkyndige. Og når du selger, må du betale omsetningsavgiften i henhold til prisen i dokumentet
4. Selger skal på salgstidspunktet betale skatt av fortjenesten ved salg av andelen til staten, avhengig av salgssummen i dokumentet.
5. Restriksjon på salg og kjøp av eiendom er kun ved kjøp av flyeiendom for å oppnå statsborgerskap (statsborgerskap betyr å motta et tyrkisk pass) at kjøperen ikke har lov til å selge denne typen i tre år etter kjøpet og etter det det er ingen restriksjoner på salg av denne eiendommen, og kun det huset kan ikke lenger brukes til å få statsborgerskap.

Logo footer Logo footer