Tyrkisk fullfonds stipend

En av de mest komplette og beste typene stipend i Tyrkia er Full Fund Scholarship, registrerings- og søknadsperioden starter fra slutten av januar og fortsetter til slutten av mars. I denne typen stipend bæres alle kostnader, som transport og medisinske tjenester, av den tyrkiske regjeringen.

Tyrkia prosentvis stipend

Dette stipendet er for folk som ønsker å gå inn på tyrkiske universiteter uten eksamen eller har tatt USA- eller SAT-eksamen. Disse studentene, med CV-ene i hånden, som høye akseptscore, sertifikater osv., søker om stipend til det aktuelle universitetet, og det universitetet tilbyr stipend på 20 %, 40 %, 50 % eller til og med 100 % ved å undersøke CV-ene til folket.

Logo footer Logo footer