Fra og med 15. februar 2021 er reglene for utsendelse av dokumenter for mottak av turistovernatting endret, og du må personlig oppsøke boligen til ditt bosted for å sende dokumentene.

Hvis du ønsker å forlenge oppholdet i Tyrkia, må du søke på nett om opphold 60 dager før oppholdet avsluttes eller generelt før oppholdet avsluttes på nett Registrer deg.
e –ikamet.goc.gov.t

Det gjøres oppmerksom på at før du kan søke om forlengelse av oppholdet på siden, må du ha din personlige adresse og telefonnummer. Dersom adresse og telefonnummer ikke er registrert i ditt navn, er det mulig at søknaden om opphold vil bli avslått.

Dersom adresse, telefonnummer, sivilstand, navn og etternavn endres i passet ditt, må du gi beskjed til Utlendingskontoret innen 20 virkedager.

Ta med passet ditt sammen med informasjonen knyttet til oppholdstillatelsen.

Hvis du har mistet bostedsinformasjonen, gi beskjed til byens immigrasjonskontor så snart som mulig.

I tillegg til leiekontrakten kreves det andre dokumenter for å motta Asaleh turistovernatting
Som kopi av dokument - eier, innbyggertall, strømregningsregistrering eller andre regninger

Logo footer Logo footer