Per 15 februari 2021 zijn de regels voor het opsturen van documenten voor het ontvangen van toeristische accommodatie gewijzigd en moet je persoonlijk naar de woning van je woonplaats gaan om de documenten op te sturen.

Als u uw verblijf in Turkije wilt verlengen, moet u 60 dagen voor het einde van uw verblijf of in het algemeen voor het einde van uw verblijf online een verblijf aanvragen. Registreer u dan.
e –ikamet.goc.gov.t

Houd er rekening mee dat voordat u verlenging van uw verblijf op de site kunt aanvragen, u uw persoonlijk adres en telefoonnummer moet hebben. Als het adres en telefoonnummer niet op uw naam staan, kan het zijn dat uw aanvraag tot verblijf wordt afgewezen.

Als uw adres, telefoonnummer, burgerlijke staat, voor- en achternaam in uw paspoort veranderen, moet u dit binnen 20 werkdagen aan de Dienst Vreemdelingenzaken doorgeven.

Neem uw paspoort mee met de gegevens van uw verblijfsvergunning.

Als u uw verblijfsgegevens bent kwijtgeraakt, meld dit dan zo snel mogelijk bij het immigratiekantoor van uw stad.

Naast de huurovereenkomst zijn andere documenten vereist om toeristische accommodatie in Asaleh te ontvangen
Zoals een kopie van het document - eigenaar, bevolking, registratie van elektriciteitsrekening of andere rekeningen

Logo footer Logo footer