تاپو در زبان ساده همان سند مالکیت می‌باشند، به سندهای رسمی و قانونی که حق مالکیت اموال را نشان می‌دهند تاپو گفته می‌شود. اگر تا کنون قصد خرید ملک در ترکیه را داشتید حتما چندین بار اسم تاپو را شنیده‌اید. به طور کلی می‌توان گفن تاپو یک سند برای اثبات کردن مالکیت ملک خود است و مشخصات صاحب ملک مانند نام و نام خانوادگی و … در این سند وجود دارد
.
سند مالکیت در ترکیه یا همان تاپو دارای دو رنگ متفاوت هستند قرمز و آبی می‌باشد، هر کدام از این سندها دارای هدف خاصی می‌باشند که با توجه به رنگشان آن‌ها را شناسایی می‌کنند
.
بررسی تاپو آبی ترکیه*

سند مالکیت یا همان تاپوی آبی سندی است که نشان می‌دهد ملک خریداری شده شما یک زمین می‌باشد و هنوز ساخته نشده و یا تازه شروع به ساخته شدن کرده است. به طور کلی تاپوی آبی برای زمین های بدون مجوز ساخت صادر می‌شود.

بررسی تاپو قرمز ترکیه*

بعد از تمام شدن ساخت و ساز ملک، سند مالکیت قرمز صادر می‌شود که این سند سهم مشخص شده هر فرد و فضاهای قابل از ملک را به افراد نشان می‌دهد. سند مالکیت با همان تاپوی قرمز برای ملک‌هایی صادر می‌شود که مالکیت طبقات را دریافت کرده باشند و ملک مسکونی‌ای را خریداره کرده باشند
.
سند کات ایرتیفاک*

سند کات ایرتیفاک سندی است که سهم خریدار از زمین را مشخص می‌کند و در پروژه‌هایی که در حال ساخت هستند از این نوع سند استفاده می‌شود
.
سند کات مولکیت*

سند کات مولکیت حق قطعی شما را از ملک مشخص می‌کند و سند نهایی ملک شما نیز همین سند می‌باشد. از سند کات مولکیت در پروژه های پایان یافته استفاده می‌کنند و گرفتن این سند در ملک‌های قابل سکونت بسیار الزامی می‌باشد

Logo footer Logo footer