با توجه به این که بعضی قوانین در کشور ترکیه در مقایسه با قوانین ایران متفاوت است، بعضی از مسائل در بدو ورود به ترکیه به نظر پیچیده و متفاوت هستند از این رو در این پست به بررسی نحوه به نام کردن قبوض انرژی در ترکیه می پردازیم:⠀
‏⠀
بعد از خرید و اجاره املاک در ترکیه باید همه قبوض انرژی (شامل برق، گاز، آب) به نام شخص خریدار یا شخصی کرایه کننده ملک شود (برای به نام کردن قبوض داشتن کارت اقامت ترکیه ضروری است، البته برای به نام کردن قبض برق به همراه داشتن پاسپورت کافی است)⠀
‏⠀
در کشور ترکیه هزینه گاز از برق به مراتب بالاتر است و در مواردی که سیستم گرمایش و اجاق خوراک پزی برقی باشد هزینه انرژی مصرفی پایین تر خواهد بود.⠀
‏⠀
در بعضی از پروژه ها، مبلغ پرداختی برای مصرف انرژی توسط مدیریت پروژه مشخص می شود، در این موارد نحوه محاسبه انرژی در پروژه های مختلف متفاوت است.⠀
‏⠀
مراحل کلی برای به نام کردن قبوض انرژی:
‏⠀
شماره کنتور(تاسیسات نوماراسی) را به همراه بیمه ملک (داسک) و سند یا در صورت اجاره کردن ملک (اجاره نامه) را به نزدیکترین اداره گاز، برق و آب محله خود برده و کنتور به نام شما ثبت می شود بعد از چند ساعت پیامی جهت تایید برای شما ارسال می گردد⠀
‏⠀
در صورت نداشتن کیملیک میتوانید از فردی که اقامت ترکیه را دارد کمک بگیرید تا کفیل شما شود یا اینکه شما می توانید از صاحبخانه خواهش کنید که قبوض به نام او باقی بماند و شما به صورت ماهیانه هزینه قبوض را به او پرداخت کنید.⠀
‏⠀در برخی از سیته ها آب گرم و سرد و گاز به صورت مرکزی است و شما برای این انرژی ها نیازی به قبوض ندارید. در برخی از سیته ها به شما یک کارت برای آب و برق داده می شود که شما به صورت ماهیانه این کارت را شارژ می کنید.

Logo footer Logo footer