ایرانیان مقیم ترکیه قبل از مراجعه به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران از طریق سامانه تاک

(tak.mfa.ir)

به طریق زیر اقدام نمایند :

ثبت نام در سامانه تاک  ، بعد از ثبت نام در سامانه مدارک مورد نیاز را در سامانه آپلود کرده (صفحات 2 و 3 گذرنامه ، تمام صفحات شنامسنامه ، کارت ملی ، و عکس جدید بدون کلاه و عینک)بعد از دریافت کد رهگیری با همراه داشتن اصل کلیه مدارک به نمایندگی  جمهوری اسلامی ایران در حوزه محل اقامت خویش مراجعه نمایند .

مدارک مورد نیاز

تکمیل سه نسخه فرم عدم سوء پیشینه به صورت کامل و بدون قلم خوردگی و دقیق ، ارائه اصل شناسنامه جدید ایرانی همراه با دو سری کپی از تمام صفحات آن ، ارایه اصل گذرنامه ایرانی و دو سری کپی از صفحات یک تا هشت و صفحه مهر آخرین خروج از ایران ، امضاء دارنده گذرنامه باید در محل مورد نظر موجود باشد .دو برگ آثار انگشتان فرد متقاضی که این برگه با معرفی نمایندگی به پلیس محل دریافت میگردد . ارائه هشت قطعه ۴×۳ جدید بدون کلاه و عینک و بانوان با حجاب کامل اسلامی و عکس ها پشت نویسی شده : نام و نام خانوادگی ، شماره شناسنامه ، کد ملی ، نام پدر و تاریخ تولد ، درخواست کتبی مبنی بر دریافت گواهی و علت دریافت گواهی و پرداخت هزینه گواهی مربوطه بنا به برگه هزینه کنسول گری محل اقامت و ارائه آدرس پستی دقیق و تحویل این مدارک به کنسولگری ، زمان دریافت برگه گواهی سوال پیشینه ۴۵ روز کاری می‌باشد

 


 

Logo footer Logo footer