نکاتی در مورد نحوه فروش ملک خریداری شده توسط خارجی ها در ترکیه:

۱. هیچ تفاوتی بین ایرانیان و دیگران خارجی هایی که در داخل خاک ترکیه اقدام به خرید خانه کرده آمد و قصد فروش آن را دارند وجود ندارد .

۲. هر خارجی در داخل ترکیه (چه ایرانی و چه با تابعیت کشور دیگری) می‌تواند خانه خریداری شده خود را به هر قیمتی که میخواهد بفروشد و قیمت تنها به خریدار و فروشنده مربوط میشود .

۳. افراد خارجی خانه مورد نظر برای فروش را می‌توانند به هر کسی اعم از خارجی یا ترک به هر قیمتی با توافق با خریدار بفروشند

۴. قیمت وارده در سند در هنگام فروش نمی‌تواند پایین تر از قیمت ملک در منطقه که توسط کارشناس دولتی اعلام گردیده باشد . و شما در هنگام فروش باید مالیات فروش بر حسب قیمت وارده در سند پرداخت نماید

۵. فروشنده در هنگام فروش باید مالیات سود حاصل از فروش واحد را بسته به قیمت فروش در سند به دولت پرداخت نماید .

۶. محدودیت در خرید و فروش ملک تنها در مورد خرید ملک هوایی جهت اخذ شهروندی ( تابعیت یعنی دریافتی پاسپورت ترکیه ) می‌باشد که خریدار اجازه فروش این نوع را تا سه سال بعد از خرید ندارد و بعد از آن هیچ محدودیتی در فروش این ملک نمیباشد و تنها دیگر نمیتوان از آن خانه برای دریافت تابعیت استفاده گردد .

Logo footer Logo footer