آخرین تعییرات در قوانین خرید ملک در ترکیه در سال 2022 :
آخرین تعییرات قوانین خرید ملک برای کلیه خارجیان متقاضی خرید ملک در ترکیه در سال 2022 دچار تغییر شد . این قانون بیانگر این موضوع است که هر فرد خارجی در صورت خرید ملک در ترکیه باید با  ارز خارجی (یورو ، دلار و ...) خرید کند و ارز وارد شده را باید از طریق بانک های ترکیه به بامک مرکزی بفروشد و در مقابل آن برگه گواهی مبادله ارزی(döviz alım belgesi)
را دریافت و به اداره تاپو تحویل دهد .

نکات مهم در مورد این قانون :

  • تبدیل ارز باید در یکی از بانک های ترکیه صورت گیرد و برگه گواهی مبادله ارزی دریافت گردد
  •  قانون شامل مواردی است که خریدار ملک فرد خارجی باشد
  • تبدیل ارز خارجی می تواند توسط خریدار یا فروشنده و یا وکیل رسمی یکی از طرفین باشد
  • مواردی که در برگه گواهی مبادله ارزی باید رعایت گردد

         1- نام و نام خانوادگی فروشنده ارز خارجی به بانک در برگه درج گردد (فروشنده یا خریدار یا یکی از وکلای طرفین)

          2- شماره پاسپورت با شماره کارت اقامت فروشنده ارز به بانک

          3- مقدار مبلغ فروش ارز باید هم به دلار و هم به لیر درج گردد

          4- در بخش توضیحات یا açıklama باید عبارت sermaye hareketleri genelgesi 13 madde(بخش نامه جابجایی سرمایه ماده 13)درج گردد

          5- دقت شود تاریخ برگه باید قبل از تاریخ خرید ملک باشد

این قانون شامل موارد بعد از 21 ژانویه می باشد .

Logo footer Logo footer